Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

Mel Bonis - Sonate pour flûte et piano - Live recording

Mel Bonis (1858-1937)

Sonate pour flûte et piano

Andantino con moto
Scherzo - Vivace
Adagio
Finale - Moderato

Amalia Kountouri (flute)
Myrto Akrivou (piano)

Sheet music: ©1999 by Edition Kossack

Live recording at Auditorium of Goethe Institut Athen - Griechenland | 30/06/2016
Sound engineering-mastering: Unreal studios - Athens

https://www.youtube.com/user/DuoWomen/
http://www.myrtoakrivou.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου